Remedial teaching

‘Einstein Remedial Teaching’ is de praktijk van Frederike Statema in Tynaarlo.
Remedial Teaching houdt in: individuele hulp aan kinderen van de basisschool die moeilijkheden ondervinden in het leerproces.

Frederike Statema is als Remedial Teacher aangesloten bij beroepsvereniging LBRT ( Landelijk Bureau Remedial Teaching) en de beroepsvereniging LBIB (Landelijk Beroepsvereniging Intern Begeleiders). Zij heeft een opleiding Voor Remedial Teacher en Interne Begeleider gevolgd en heeft 25 jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, remedial teacher en als intern begeleider. Frederike is dit jaar alleen op woensdag werkzaam in de praktijk.

In de praktijk worden kinderen individueel begeleid op het gebied van lezen, rekenen en/of spelling. Problemen met betrekking tot zelfvertrouwen, werkhouding, motivatie en concentratie komen, waar nodig, eveneens bij de begeleiding aan bod. Ook kunnen we kinderen voorbereiden op toetsen van het citoleerlingvolgsysteem of op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Praktijk Einstein

Hunebedstraat 6
9482VB Tynaarlo
06-38361173
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156157


Klik hier om u direct aan te melden