Werkwijze

Na de aanmelding volgt een eerste kennismakingsgesprek. In dit eerste gesprek wordt de situatie en de problematiek in kaart gebracht en worden hulpvragen en doelen besproken. In het gesprek wordt toegewerkt naar een gedeelde visie ten aanzien van aanpak, richting en doel van de begeleiding, zodat deze daadwerkelijk kan worden vervolgd. Naast een inhoudelijk plan van aanpak wordt ook de zakelijke kant doorgesproken. Als voorbereiding kan alvast de informatie op deze website worden gelezen, met name bij vergoeding en kosten en aanmelden.

Doorgaans wordt in de vervolgafspraken eerst de problematiek verder verkend en onderzocht met behulp van tests of gerichte vragen en een behandelplan opgesteld. Het belangrijkste middel in deze diagnostische fase is een open onderzoekende houding. Er kan dan inzicht ontstaan in zowel de belemmerende patronen en factoren, als in de hulpbronnen en oplossingsstrategieën. Geleidelijk zal het accent verschuiven naar begeleiding en het ontwikkelen en inoefenen van vaardigheden, strategieën en het vertalen van inzichten naar de praktijk.

In de begeleiding wordt vanzelfsprekend het grootste belang gehecht aan een goede afstemming en samenwerking. De voortgang wordt tussentijds regelmatig besproken en geëvalueerd. Wanneer het doel bereikt is en de cliënt zelfstandig verder kan, vindt de eindevaluatie plaats en wordt de begeleiding afgesloten. Er wordt tenslotte nog een klanttevredenheidsmeting gedaan en in overleg een korte terugrapportage naar de huisarts.

Praktijk Einstein

Vismarkt 34a
9711 KT Groningen
050-3139593
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156149