Visie

“Geef een hongerige een vis en hij blijft hongerig. Leer hem vissen en hij kan zichzelf voeden”

Deze oude Chinese spreuk drukt goed uit wat de visie achter praktijk Einstein is. Het leren zichzelf verder te ontwikkelen is het uitgangspunt. Binnen de begeleiding worden vaardigheden, strategieën en inzichten aangereikt waarmee zelfstandig verder kan worden gegaan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat iedereen de specifieke kwaliteiten bezit om van zijn eigen leven een succes te maken. Einstein helpt die (soms) verborgen talenten te ontdekken door middel van tests, gesprekken en oefeningen. Er worden geen kant en klare standaardoplossingen geboden: elk mens is immers uniek. Kern van de psychologische begeleiding is het vergroten van zelfkennis. Door een beter begrip en inzicht in de eigen informatieverwerkingsstijl en patronen van denken, voelen en handelen ontstaan er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Oude, disfunctionele patronen kunnen dan worden omgevormd.

De volgende twee uitspraken van Einstein drukken goed uit welke andere uitgangspunten worden gehanteerd in de begeleiding.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

Je kunt ook zeggen: je kunt het niet oplossen op het niveau waarop het is ontstaan. Om tot een oplossing te komen zul je vanuit een ander perspectief, vanuit een nieuw inzicht moeten leren kijken.

“Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid”

Door de eigen valkuilen goed te onderzoeken, kunnen de natuurlijke kwaliteiten (her)ontdekt worden, en kunnen deze talenten vervolgens beter en bewuster benut worden. Een probleem is zo bezien een uitnodiging tot verdieping en een kans om je verder te ontwikkelen.

Praktijk Einstein

Vismarkt 34a
9711 KT Groningen
050-3139593
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156149