Vergoeding en kosten

Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars

Praktijk Einstein heeft voor 2022 met veel zorgverzekeraars een contract. De contracten gelden ook voor alle labels die onder de zorgverzekeraar vallen.

  • VGZ Univé
  • Achmea / Zilveren Kruis / de Friesland
  • CZ, Delta Lloyd & Ohra
  • DSW
  • VRZ, ENO & ONVZ
  • Caresq
  • Multizorg

Per 1 januari 2022 is er dus géén contract met zorgverzekeraar MENZIS.
Dat betekent dat cliënten van Menzis alleen via het restitutiecontract een vergoeding kunnen ontvangen van de factuur van praktijk Einstein.
U ontvangt en betaalt zelf eerst de factuur van ons en vervolgens kunt u deze zelf declareren bij Menzis.

Ook heeft praktijk Einstein een contract voor jeugdzorg met 5 noordelijke gemeenten van de provincie Drenthe, te weten; gemeente Tynaarlo, gemeente Assen, gemeente Noordenveld, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Aa en Hunze.
Met alle gemeenten binnen de provincie Groningen is er GEEN contract afgesloten.

Vergoeding en kosten

Binnen praktijk Einstein wordt psychologische begeleiding gegeven die valt onder de generalistische basis GGZ. Het gaat hierbij om niet complexe problematiek en kortdurende hulpverlening. Er hebben zich de afgelopen jaren veranderingen voorgedaan in de financiering van de GGZ. Voor (jong)volwassenen is er vergoeding mogelijk via de Zorgverzekeraar, mits voldaan wordt aan een aantal criteria.

Wanneer u zich aanmeldt bij Praktijk Einstein zijn er 3 mogelijkheden:

Kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar wonend in de provincie Groningen:

Hiervoor geldt dat er GEEN VERGOEDING mogelijk is. Vanaf 2018 heb ik besloten geen contract te tekenen met gemeenten in de provincie Groningen. Dit vanwege de nieuwe, voor een kleine praktijk niet realistische eisen waaraan voldaan moet worden.
De kosten zijn voor eigen rekening; er geldt een uurtarief van € 85,-. U ontvangt de nota thuis.
Er is géén verwijzing van de huisarts nodig.

Jong-volwassenen van 18 jaar en ouder via de Basis-GGZ:

Vergoeding vindt plaats door de zorgverzekeraar
Voorwaarde hiervan is een verwijsbrief van de huisarts en een (vermoede) diagnose van de huisarts dat het gaat om een psychische stoornis volgens de criteria van het internationale DSM V classificatiesysteem. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen psychische klachten of problemen enerzijds en psychische stoornissen (zoals depressie, angststoornis, adhd, autismespectrum stoornissen, etc.) anderzijds. Bij de behandeling wordt vervolgens een keuze gemaakt uit drie wettelijk vastgelegde mogelijke zorgzwaarteproducten: Kort, Middel of Intensief.

Elk product heeft een contractueel vastgestelde prijs. De vergoeding vindt plaats via de zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage, maar wel is er het verplichte eigen risico voor iedereen vanaf 18 jaar van € 385,- per jaar en mogelijk heeft u een hoger eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren om zelf uw polis na te kijken of na te vragen bij uw ziektekostenverzekeraar wat precies voor u geldt.
Declaratiegegevens en informatie dienen door ons te worden doorgegeven aan de zorgverzekering en een landelijke database DIS, tenzij u een privacyverklaring heeft getekend.

Een ieder die begeleiding wil buiten de verzekering om:
de kosten zijn voor eigen rekening. Er geldt een uurtarief van € 85,00. Er is in dit geval géén verwijzing van de huisarts nodig. U ontvangt een nota thuis.

Kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar wonend in de 5 gemeenten van de provincie Drenthe, te weten Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Drenthe en Aa&Hunze:

Hierbij is vergoeding nog wel mogelijk aangezien hier nog geldende contracten mee zijn afgesloten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig en vervolgens ook toestemming van de gemeente. De gemeente wordt na uw aanmelding bij praktijk Einstein door ons op de hoogte gesteld en als de zorgtoewijzing akkoord is kan de begeleiding starten.
U ontvangt verder geen nota, dit loopt geheel via de gemeente.

No show

Afspraken moeten bij verhindering 24 uur voor het tijdstip van de behandeling afgezegd worden, via de mail of telefonisch. Bij niet afmelden zijn wij gerechtigd een no-showtarief van € 40,- in rekening te brengen. Deze kosten zijn voor eigen rekening en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Praktijk Einstein

Vismarkt 34a
9711 KT Groningen
050-3139593
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156149