Aanmelden

Er geldt een aanmeldstop per 1 februari 2022. Op 1 augustus 2022 sluit de praktijk helemaal.

Ook van belang:

  • Neemt u bij het eerste gesprek uw zorgpasje mee, een identiteitsbewijs en voor vergoede behandeling de verwijsbrief van de huisarts.
  • Buiten kantooruren (avond, weekend, vakantie) is de praktijk bereikbaar via de mail waar het gaat om informatieve vragen, mededelingen of niet-acute hulpvragen. Bij crisissituaties dient contact opgenomen te worden met de eigen huisarts of dienstdoende huisartsen(post).
  • Bij kinderen tot 16 jaar van wie de ouders gescheiden zijn is toestemming van beide (gezagdragende) ouders nodig om de begeleiding te kunnen starten. Zie hiervoor het toestemmingsformulier in bijlage 3.

Praktijk Einstein

Vismarkt 34a
9711 KT Groningen
050-3139593
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156149