Inleiding

Binnen de psychologische praktijk Einstein begeleidt drs. Jaap Schulz sinds 1988 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. De psychologische hulp voorziet in kortdurende, laagdrempelige en cliëntgerichte begeleiding.

Jaap Schulz is als GZ-psycholoog en Kinder- & Jeugdpsycholoog aangesloten bij het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen en is ingeschreven in het BIG-register. Problemen die binnen de praktijk begeleid worden, kunnen zich voordoen op het gebied van:

  • Leer- en studieproblematiek, o.a. concentratieproblemen, leren leren, onderpresteren, omgaan met hoogbegaafdheid, motivatieproblemen en uitstelgedrag, faalangst, omgaan met dyslexie, adhd en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), omgaan met beelddenken, en inzicht in cognitieve kwaliteiten m.b.v. intelligentieonderzoek.
  • Gevoel , bijv. onzekerheid, angst, lusteloosheid, moeheid, hooggevoeligheid, impulsiviteit, boosheid en uit deze gevoelens voortkomend gedrag.
  • Sociale omgang, zoals verlegenheid, gepest worden, pesten en aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten.
  • Zingevingsvragen, nieuwe inspiratie zoeken, keuzes maken m.b.t. richting van ontwikkeling.
  • Opvoedingsvragen, hoe als ouder om te gaan met problemen thuis of in de schoolsituatie.

Praktijk Einstein

Vismarkt 34a
9711 KT Groningen
050-3139593
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156149


Klik hier om u direct aan te melden